3. februára 2019

Hororová reklama sputila revolúciu: Deti po nej konečne chcú jesť zeleninu!

Pri­chá­dzajú z hĺbky zeme. Voda ich robí sil­nej­šími, sl­nečné svetlo ich do­bíja ener­giou a nič ich ne­za­staví, až kým si ne­pod­ma­nia celý svet! Tak znie začiatok […]