2. marca 2019

Farár Kuffa skritizoval slovenské školstvo: Pobúrila ho nová učebnica!

Rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa je dobre známy predovšetkým pre jeho priamu povahu a pomerne vyhranené názory. Zbožný muž si potrpí na tradičné hodnoty a nemá vo […]