21. januára 2019

Najdrsnejšia Slovenská reklama: Iniciatíva za Slušné Slovensko útočí na Fica!

Ini­cia­tíva za slušné Slo­ven­sko otvorene vyzvala Ró­berta Fica, aby sa vzdal kan­di­da­túry na sudcu Ústav­ného súdu Slo­ven­skej repub­liky. Ich nová kam­paň sa stala azda najdrsnejšou slovenskou […]