4. apríla 2019

Čo robiť, ak ťukňute do auta na parkovisku? Ak zvolíte nesprávny postup hrozí vám pokuta 1300 eur!

Polícia Slovenskej republiky si v posledných rokoch osvojila dobrý zvyk a síce vydávanie krátkych ištruktážnych videí, ktoré pomôžu občanom, ktorí sa ocitli v tiesni. Len nedávno […]