Štát začal rúbať bratislavské lesy:Obľúbené miesta Slovákov sú preč

Štátny podnik Lesy SR sa zrejme rozhodol ingnorovať všetky rokovania či dohody a spustil masívnu ťažbu dreva v Devínskej Kobyle a na Vydrici. Urobil tak napriek dôraznému nesúhlasu verejnosti, primátora, BSK aj starostov Karlovky, Dúbravky a Devína!

 

Nejednalo sa pritom o drobné prebierky mladých stromčekov, ani o kalamitnú ťažbu starých, suchých stromov, ktorá bola odsúhlasovaná. Jedná sa o skutočne masívy výrub zdravých stromov v obľúbených rekreačných lokalitách. Štátny podnik Lesy SR mal podľa iniciátivy

Naše Karpaty týmto porušiť dohodu podľa, ktorej mal o výrube vopred informovať. Pôvodne sa vraj malo čakať na výsledky štúdie o dopade ťažby na rekreačnú funkciu lesov. Aby toho nebolo málo, na tento rok má byť naplánovaný najvyšší objem ťažby za posledných 7 rokov.

Iniciatíva Naše Karpaty okamžite kontaktovala ministerstvo pôdohospodárstva aj samotné LESY SR s požiadavkou, aby bola ťažba okamžite zastavená. Obrovský počet sťažností zaslali na kompetentné miesta aj obyčajní miestni obyvatelia a zdá sa, že verejný tlak mal v tomto prípade zmysel. Po množstve telefonátov a urgentných mailov Ministerstvo pôdohospodárstva nariadilo okamžité zastavenie ťažby.

vyrub lesov bratislava

Výrub bratislavskych lesov

Mimo mailov mnoho ľudí ponúklo podporu vo forme fyzickej blokády ťažobných strojov, no kompetentní dúfajú, že niečo také nebude nutné. Pre túto chvíľu sa masívnu ťažbu lesa podarilo zastaviť a všetci dúfajú, že naše lesy budú ochránené a kompetentní konečne začnú preferovať ochranu lesov, ako rekreačných miest.

Podpíšte petíciu:

Tu môžete aj vy podpísať petíciu za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice!

Pomôžte chrániť BRATISLAVSKÉ lesy:


Zdroj/Foto: Naše Karpaty, facebook, youtube