Slovník manipulátora: 10 psychologických fráz, ktoré vás donútia podriadiť sa!

Dnešný článok bude pojednávať o manipulačných technikách či lepšie povedané slovných frázach, ktoré umožňuju manipulátorovi dokonale si podriadiť svoju obeť bez toho, aby o tom tušila a to za pomerne krátky čas. Podobné frázy často využívajú vrcholový menežerí či vypočítavé ženy a tak je viac, ako dobré ich včas odhaliť a nenechať sa nimi vyviesť z miery.

 

Hlavnou zbraňou skúseného manipulátora sú emócie, ako znepokojenie, hnev, frustrácia, odpor, vina, zmätok, hanba, strach či nespokojnosť. Pocity, ktoré sú schopné vašu osobnosť dokonale rozložiť a doslova vás prinútia podriadiť sa.

Pri kontakte so skúseným manipolátorom sa skôr či neskôr začnete cítiť, ako podradný, netalentovaný a neschopný jedinec a v neskoršej fáze nadobudnete presvedčenie, že práve manipulátor je tou veľkorysou osobou, ktorá vám je vždy ochotná dať ďalšiu šancu….

Mimochodom, keď už sa bavíme o technikách, ktoré sa oplatí poznať radi by sme dali do pozornosti video z dielne policajného zboru, ktorý nedávno predstavil 3 základné techniky, ako sa ubrániť pred zúrivým psom – článok nájdete tu!

tehniky manipulatora

10 psychologických fráz, ktoré vás donútia podriadiť sa:

  • Chcel by som mať tvoje problémy –  Veta, ktorá spochybňuje závažnosť vašich problémov. Manipulátor ňou odvracia pozornosť od toho, čo je dôležité pre vás a snaží sa vás podvedome prinútiť, aby ste sa radšej sústredili na riešenie jeho problémov a docielenie jeho cieľov.
  • Nehovorím s tebou alebo Tvoje tu nie je nič – Opäť frázy, ktoré sa vás snažia prinútiť, aby ste zabudli na všetky svoje túžby či želania. Manipulátor sa vás nimi snaží presvedčiť, že ste od neho celkom závislí a preto by ste sa ku nemu mali správať s náležitou úctou.
  • Nauč sa prijať konštruktívnu kritiku – Formulka, ktorou sa minuplátor snaží rozdrviť vaše prípadné argumenty a navyše sa tvári, ako človek s dobrými úmyslami. V skutočnosti vás chce ponížiť a presvedčiť o vašej neschopnosti.
  • Vždy sa urážaš alebo Bol to len vtip – V tomto prípade sa vás dotyčná osoba snaží prinúťiť, aby ste prestali klásť odbor a začali prímať jej urážky s úsmevom. Podkopáva vaše sebavedomie a pripravuje si vás na úlohu absolútnej podriadenosti.
  • Dala som ti tie najlepšie roky alebo urobila by som pre teba všetko a ty… – Pomerne jednoduchá manipulačná technika (najčastejšie žien) ktoré sa zúfalo snažiia vyvolať vo vás pocity zlyhania či viny, pre dosiahnutie ich cieľov.
  • Ty si taký egoista – Fráza, ktorá by sa dala preložiť, ako “Moje priania sú dôležitejšie ako tie tvoje.“ Snaží sa vo vás vyvolať zvyk k tomu, aby ste sa naučili obetovať svoje záujmy na úkor manipulátora.
  • A ty si vždy alebo A ty si nikdy –  Šikovná i keď trochu detská výčitka, ktorá však výborne funguje ako nezmazateľná pečať a spôsobuje pocit nenapraviteľnej situácie či beznádeje. Funguje však len pri osobách, ktoré sú nám emocionálne veľmi blízke.
  • Nie, všetko je v poriadku, len… – Nedopovedané vety v nás, akosi automaticky vyvolávajú pocit zlyhania, sklamania a potrebu urýchlenej nápravy.
  • Neklam, Toto sa nikdy nestalo – Obviňovaním či priamo popieraním skutočností vo vás manipulátor vyvoláva neistotu a nedôveru v seba samého. Snaží sa dosiahnuť, aby ste začali pochybovať o správnosti vlastného konania.
  • Toto je pre tvoje vlastné dobro – Manipulátor predstiera záujem o vašu osobu, no v skutočnosti vám kladie polená pod nohy, len preto, aby ste sa nedostal z područia jeho moci. Manipulátori totiž nenávidia, ak sa niekomu podarí ich predčiť a len veľmi neradi strácajú svojich služobníkov.

Zdroj/Foto: psylogium.com, psychologytoday.com, depositphotos.com