Slovenským žiakom pribudne od roku 2019 nový predmet: Budú sa učiť o…

So slovenským školstvom to ide posledné roky poriadne z kopca, no zdá, že veci sa by sa konečne mohli začať hýbať správnym smerom. Žiakom základných škôl by totižto už čoskoro mohol v osnovách pribudnúť nový predmet a tentokrát to bude niečo naozaj zmysluplné!

 

Štátny pedagogický ústav pripravuje nové, učebné osnovy voliteľného predmetu, ktorý sa bude zameriavať na slovenskú folkloristiku a ľudovú výchovu! Zhodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk ako aj Veronika Miščíková, ktorá je autorkou školského vzdelávacieho programu  “Folkloristika a ľudová výchova”, ktorý už teraz vyučuje.

Folklóristika a ľudová výchova:

Ľudová výchova nesie prvky hudobných, tanečných ale i zvklostných prejavov zo života nášho ľudu v minulosti. Podľa štátneho pedagogického dozoru bude tento predmet zameraný na komplexné poznanie tradičnej slovenskej kultúry a to priamo vo vlastnom regióne.

Skúsenosti s vyučovaním tohto predmetu zatiaľ v prvom ročníku primárneho vzdelávania potvrdzujú, že žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu. átame aj s vytvorením vzdelávacích programov pre učiteľov a organizovaním školiacich seminárov pre učiteľov – uviedol na margo nového predmetu riaditeľ ŠPU Ľudovít Hajduk. Učebné osnovy predmetu “Folkloristika a ľudová výchova” budú zverejnené už v máji roku 2019.

Zdroj/Foto: ŠPU, Interez.sk, deposiphotos.com