Manželia za 20 rokov vysadili 4 MILIÓNY stromov: Zábery krajiny PRED a PO vyrážajú dych!

Brazílsky manželia Sebastião a Lélia Salgadovci strávili posledných 20 rokov výsdabou stromov a budovaním lesa. Zábery na ich životnú prácu dnes doslova vyrážajú dych a vzbudzujú akúsi opätovnú nádej v ľudstvo…

 

Ešte roku 1994 sa z ciest po Afrike vrátil domov do Brazílie dokumentárny fotograf menom Sebastião Salgado, ktorý tam  dokumentoval hrôzy genocídy v Rwande. Po množstve traumatických skúsenosti hľadal tento muž pokoj na mieste svojho rodiska v oblasti Minas Gerais v Brazílii.

Keď z Brazílie odchádzal boli jeho obľúbené miesta obklopené lesmi a prírodou, no v priebehu niekoľkých rokov sa zmenili na vyprahnutú, prašnú krajinu s vyschnutými riekami a bez stopy po divokej zvery.

Stromy tu tvorili sotva 0,5 % povrchu a tak sa Sebastião rozhodol, že musí dať všetko do poriadku a les vo svojej milovanej krajine obnoviť.

Prvé semeno zasial v roku 1998 a od tej doby sa mus hŕsdkou nadšencou podarilo vyčistiť a obsiať 709 hektárov pôdy. Celkovo s manželkou a 24 pomocníkmi zasadili viac, ako štyri milióny stromov z 293 rôzdnych druhov, čím sa im podarilo prakticky nanovo vybudovať tropický les.

Znovuzalesnenie vyschnutej pôdy malo za následok obnovu tropickej mikroklímy, čo viedlo k zvýšeniu zrážok, ktoré koryta riek opäť naplnili vodou. Zdravý ekosystém sa stal domovm pre divokú zver. 172 druhov vtákov, 33 druhov cicavcov a 15 druhov obojživelníkov či plazov našlo v oblasti Minas Gerais v Brazílii opäť svoj domov!

Zdroj/Foto: facebook, depositphotos.com