Farár Kuffa skritizoval slovenské školstvo: Pobúrila ho nová učebnica!

Rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa je dobre známy predovšetkým pre jeho priamu povahu a pomerne vyhranené názory. Zbožný muž si potrpí na tradičné hodnoty a nemá vo zvyku chodiť okolo horúcej kaše. Možno aj preto sa neraz stáva obeťou kritiky a zosmieštňovania zo strany médií či známych osobností, ako je na napríklad Zuzana Fialová, ktorá ho v minulosti otvorene kritizovala v obľúbenej humoristickej relácií sedem. 

 

Marián Kuffa je kňazom v malej farnosti v obci Žákovce, kde holými rukami vybudoval veľké azilové centrum pre bezdomovcov, narkomanov, bývalých trestancov a vlastne pre každého, kto v živote potrebuje pomoc.

Na mieste malej, takmer rozpadnutej fary postavil okrem rozsiahleho azilového centra aj veľký statok na ktorom nechýbajú kone, kravy, prasce či iné hospodárske zvieretá.

Hoci Kuffa často vystupuje proti modernej ideológií rodovej rovnosti a odmieta sa stotožniť s oslavovaním homosexuality či feminizmu, na jeho fare nájdete mnoho mnoho gayov, lesbičiek ale aj ľudí s rôznymi deviáciami.

Sám hovorí, že je ochotný pomôcť každému a hoci sa s liberálnymi hodnotami nestotožňuje, nikoho neodsudzuje: Nenávidim hriech, no milujem hriešnika – vyjadril sa na margo tejto témy samotný farár Kuffa.

Najnovšie kňaza pobúrila kniha od inštitútu ľudských práv, ktorá sa objavila na slovenských základných školách. Kniha s názvom “Dve a Dvaja” si kladie za úlohu vzdelávať naše deti v oblasti LGBT a viesť ich k vzájomnej tolerancií. Farár Kuffa to však vidí celkom inak a počas svojej kázne sa rozhodol vysloviť názor na podobnú literatútu.

Marián Kuffa o knihe Dve a Dvaja:

Zuzana Fialová útočí na Kuffu – (Kuffa odpovedal tým, že jej poslal požehnanie):

Marián Kuffa – farnosť v Žákovciach:

Zdroj/Foto: streamable.com, youtube