Dokázali by ste zmaturovať zo slovenčiny? 10 otázok, ktoré dnes najviac potrápili maturantov!

Tak ako každý rok v tomto období aj dnes zasadli tisíce slovenských študentov do svojich lavíc, aby sa popasovali s písomnými maturitami zo slovenčiny. Maturita by mala byť akousi skúškou dospelosti, ktorá preverí pozornosť, ktorú ste do štúdia investovali za dlhé štyri roky, nuž a tá tohtoročná zrejme študentov poriadne potrápila!

 

Už tradične sa na sociálnych sieťach začalo objavovať množstvo ponosovania na neúmerne tažké otázky, ktoré preverili znalosti našich študentov a tak sme sa rozhodli, že nezaškodí, ak sa otestujeme všetci.

Zhohnali sme preto 10 “najťažších” otázok zo slovenčiny na ktoré sa študenti najviac sťažovali a tak sa teraz budete môcť odtestovať aj vy. VEZMITE SI CERUZKU A PAPIER, aby ste si mali kam správne odpovede poznačiť a poďme na to! PS: Výsledky testu nájdete na konci článku.

PS: O tom, že tohtoročné skúšky zo slovenčiny boli naozaj akosi ťažšie svedčí aj poriadne rozhorčené vyjadrenie slovenčinárky! 

10 otázok, ktoré potrápili maturantov:

Básnickú skladbu Marína zaraďujeme:

a) k príkladom dobového zápasu autora za národné ideály b) k najrevolučnejším dielam slovenskej poézie c) k dielam, ktorými sa vo svojej tvorbe inšpiroval Kollár d) k vrcholom slovenskej, romantickej poézie

Orol tatranský bol:

a) súčasťou časopisu slovenské pohľady b) prílohou novín Slovenské národné noviny c) časopisom, ktorý vydával slovenský Tatrín d) novinami, ktoré vydával Mikuláš Dohnány

Ktorý žáner dominoval stredovejkej literatúre:

a) tragédia  b) román c) legenda d) epos

V ktorej vete sa nachádza priamy predmet:

a) Lord Wotton pokrčil plecom b) nemôžu si dovoliť nič, iba sebazapieranie c) človek musí platiť aj iným, ako peniazmi d) človek žije iba pre seba

Ktoré slovo je zložené a domáceho pôvodu:

a) nesúlad b) mravokárca c) puritán d) nemorálnosť

V ktorej možnosti sa nachádzajú iba slová so slabikotvornými hláskami: R/Ŕ, L/Ĺ:

a) spltitých, srdce, priúča b) pier, zmára, vĺn c) slnku, hŕbku, obdrží d) vzlykal, bludisko, hľa

V ktorej možnosti sú všetky slová neutrálne?

a) A ty už choď niekam v peklo! b) I tá fľandra von! c) Už sa pakuj! d) Nefrflite mi!

V ktorej možnosti sa nachádza jednočlenná veta?

a) Ty mňa? b) Chceš doniesť. c) Budem chovať. d) Matička Kristova!

Ktorá veta neobsahuje frazeologizmus?

a) Dones žena nejaký kôl! b) Bolo na čase chliev očistiť c) A ty už choď niekam v peklo! d) Keď ty ma na žobrotu chceš doniesť.

V ktorej možnosti sa nachádza epiteton?

a) duša o mne príkro súdi b) pokým ho jasne slnce neosvieti c) len s vaším krídlo vzlietam d) ku mne sladké svetlo prúdi

.

.

.

.

.

Správne riešenie:

D, B, C, B, B, C, A, D, A, D
Zdroj/Foto: depositphotos.com