Do roku 2025 by mal byť každý desiaty obyvateľ Slovenska róm: Vypovedá o tom štatistika!

Podľa údajov priamo zo Štatistické úradu Slovenskej republiky žilo v roku 2011 na území našej krajiny 5 397 036 obyvteľov (z toho 3 347 277 kresťanov) . Väčšina z nich sa skladá z etnických Slovákov, no prirodzene veľkú časť našej populácie tvoria aj národnostné mensšiny, ako Maďari, Rómovia či Rusíni.

 

Z oficiálnych čísel vyplýva, že by medzi nami malo žiť dovedna 105 000 Rómov, čo sú zo štatistického hľadiska približne 2 % z našej celkovej populácie. Je však táto štatistika skutočne pravdivá a môžeme veriť tomu, že sa každý róm priznal k svojej etnickej príslušnosti?

S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote nie, no aj keby bola štatistika pravdivá, už do roku 2025 by sa mohlo stať, že praktricky každý desiaty Slovák bude Róm. Pýtate sa, ako je to možné?

Ak sa bližšie pozrieme na dokument s názvom Prognóza vývoja rómskeho obyvateľstva v SR do roku 2025 z dielne INFOSTAT-u, ktorý bol vypracovaný ešte roku 2002 (autor Boris Vaňo) dozvieme sa, že podľa odhadov sa bude plodnosť rómskych žien z roka na rok znižovať a ich všeobecná dĺžka života naopak zvyšovať.

Napriek skromným prognózam však zo štatistík vyplýva, že na Slovensku by do roku 2025 mohlo byť okolo 516 000 až 530 000 rómov, čo v praxi znamená, že by tvorili až 9 % celkovej populácie.

kolko je na slovensku romov

Odkiaľ sa vzali Cigáni?

Podľa všeobecného presvedčenia by mala byť otčina Rómov niekde v Indií, pričom s najväčšou pravdepodobnosťou sa pred viac ako 1 500 rokmi vybrali z oblastí severozápadnej Indie smerom na západ.

Dôvod ich odchodu z domoviny je dodnes historickou hádankou, no vieme, že ich prvý kontakt so západnou civilizáciou sa odohral po prekročení hraníc dnešného Turecka smerom na juh Balkánu.

desiaty slovak rom

Z tohoto miesta sa v priebehu rokov rozptýlili prakticky na všetky svetové strany a na územie dnešného Slovenska začali prúdiť prvé väčšie skupiny na prelome 13-teho až 14-teho storočia. Uplatnenie našli predovšetkým, ako muzikanti či remesleníci a o ich služby bol v danom období veľký záujem.

Azda k najväčšiemu zlomu v živote cigánskej komunity prispela Rakúsko-Uhorská panovníčka Mária Terézia, ktorá ich za pomoci štátnych reforiem prinútila prestať kočovať, pričom mnohí z nich sa práve v tomto období nachádzali na Slovensku.

Cigánsky tanec:

Zdroj/Foto: wikipedia, infostad.sk, sme.sk, refresher.sk, pravda.sk, youtube, depositphotos.sk