Bratislava schválila parkovaciu politiku: Koľko bude stáť parkovanie?!

Už pred pár mesiacmi sme vás podrobne informovali o pripravovaných zmenách parkovacej politiky v Bratislave a dnes bola nová parkovacia politika schválená oficiálne. Na čo všetko sa môžu Bratislavčania “tešiť” a od kedy presne bude uvedená do praxe?

 

Bratislavskí mestskí poslanci dnes jednohlasne odsúhlasili zavedenie novej parkovacej politiky v našom hlavnom meste. Zahájenie v prvých najproblematickejších zónach sa pritom očakáva od roku 2021.

Spoplatnené zóny by sa sprvoti mali objaviť na miestach, kde sú problémy s parkovaním najvýraznejšie, pričom hlbšie do vrecka budú musieť siahnuť predovšetkým tí, ktorí v Bratislave nemajú trvalý pobyt. Platiť však budú musieť aj Bratislavčania…

Vodiči, ktorí nemajú v hlavnom meste nahlásený trvalý pobyt budú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do 2 eur za hodinu a rezidenti budú spoplatnení prostredníctvom platobných kariet, pričom samotným prevádzkovateľom parkovacej politiky bude priamo Bratislava.

parkovacia politika bratislava

Koľko bude stáť parkovanie v Bratislave?

Rezidenti:

Najdrahšie parkovné bude zavedené v Starom Meste, kde rezidenti za prvú parkovaciu kartu na byt zaplatia ročne 39 eur. Za druhú parkovaciu kartu na byt si Bratislavčania zaplatia 150 eur/ročne, tretia parkovacia karta bude stáť rovných 500 eur za rok, pričom na jeden byt bude možné vydať maximálne 3 parkovacie karty (Všetky karty je možné zaplatiť na rok, polrok či tri mesiace).

Návštevy:

Mesto plánuje zaviesť aj návštevnícku a bonusovú parkovaciu kartu. Parkovaciu kartu – “návšteva” bude mesto vydávať obyvateľom s trvalým pobytom v byte v danej zóne, pričom takáto karta umožní dočasným návštevníkom parkovanie v rozmedzí 100 hodín ročne (ak na daný byt je vydaná aspoň jedna rezidentská karta), alebo 150 hodín ročne (ak na daný byt nie je vydaná žiadna rezidentská karta).

Podnikatelia: 

Samospráva bude vydávať tzv. abonentské karty pre podnikateľov, ktorí majú miesto podnikania v dotknutej zóne, alebo fyzickým osobám, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti v zóne. V tarifnom pásme A bude karta stáť ročne 2000 eur/ročne, v pásme B 1500 eur/ročne, v pásme C 1000 eu/ročne a v pásme D 500 eur/ročne.

Ak nemáte v BA trvalý pobyt:

Vodiči, ktorí nemajú v hlavnom meste nahlásený trvalý pobyt budú v štyroch tarifných pásmach za parkovanie platiť od 0,50 eura do 2 eur za hodinu.

parkovanie bratislava

Bezplatné parkovanie a zľavy

Bezplatné parkovanie v Bratislave nájdete na miestach vyhradených pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Pre autá prepravujúce osobu s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu či trpiacu na praktickú alebo úplnú slepotu, mesto plánuje poskytnúť zľavu až 90%.

Zľavu vo výške 50 % budú mať registrované elektrické vozidlá, s výnimkou hybridných elektrických vozidiel. Vozidlá registrované v mestskom systéme zdieľaných vozidiel majú mať stopercentnú zľavu.

cennik parkovania bratislava

Kam pôjdu peniaze z novej parkovacej politiky?

Bratislavskí poslanci stihli schváliť aj deľbu príjmov z parkovacej politiky a tak už dnes vieme, že z výnosu úhrad za rezidentské parkovacie karty pôjde polovica do vrecka hlavného mesta a druhá polovica sa rozdelí pre jednotlivé mestské časti.

Výnosy z dočasného parkovania budú rozdelené nasledovne: 85 % pre mesto a 15 % pre danú mestskú časť.

Zdroj/Foto: topky.sk, depositphotos.com, facebook